MY EN   |   textincrease textnormal textdecrease   |   red blue green default
btndown btnup

Penilaian Jurnal bagi tujuan penyenaraian MyCite 2020
HEBAHAN

Proses penilaian jurnal ilmiah Malaysia yang berdaftar di MyJurnal akan dilaksanakan bermulai Julai 2021 bagi tujuan penyenaraian di pangkalan data MyCite.

Jurnal-jurnal yang memenuhi syarat kelayakan penilaian akan dinilai secara terus *TANPA* perlu dipohon oleh pihak penerbit.

Pihak Pusat Sitasi dan Infometrik, JPT memohon kerjasama semua penerbit bagi jurnal yang telah memenuhi syarat kelayakan penilaian untuk mengemaskini dan memuatnaik semua artikel keluaran isu 2018 hingga 2020 di dalam laman web jurnal sebelum 30 Jun 2021.

?