MY EN   |   textincrease textnormal textdecrease   |   red blue green default
btndown btnup

FAQ

Anjung > FAQ

Apa itu PSI?

Pusat Sitasi dan Infometrik (PSI) adalah sebuah organisasi yang ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) selaras dengan hasrat KPM untuk meningkatkan kedudukan universiti di Malaysia dengan meningkatkan kualiti penerbitan Malaysia terutama jurnal ilmiah. BSI bergerak seiring dengan misinya iaitu memperkasa keterlihatan pengetahuan ilmiah Malaysia ke peringkat global dalam membangunkan ekosistem inovasi bagi meningkatkan kualiti pendidikan dan kecemerlangan institusi.


Apakah fungsi utama BSI?

  1. Menyelaras, memantau, mengintegrasikan & memantapkan piaswaian proses penerbitan ilmiah ke arah mewujud sistem penarafan terbitan ilmiah;
  2. Menyenaraikan & menilai semua terbitan ilmiah Malaysia secara sistematik;
  3. Menyediakan satu pangkalan data atas talian bagi 'kawalan bibliografi' penerbitan ilmiah Malaysia untuk capaian terbuka;
  4. Merekodkan koleksi harta intelek terbitan ilmiah Negara; dan
  5. Mengintegrasikan, mengurus dan menyebarkan maklumat penyenaraian hasil terbitan ilmiah negara. BSI bertanggungjawab untuk mengumpul, memantau, menyelaras dan meningkatkan standard penerbitan jurnal ilmiah di Malaysia melalui Sistem Indeks Sitasi Malaysia

 

Di manakah lokasi BSI?

Map – longitude/latitude
Apakah produk BSI?

Siapakah yang berkolaborasi dengan BSI?


Apakah Signature Program BSI?

  1. MRSA adalah Malaysia's Research Star Award adalah anugerah untuk penyelidik tempatan yang mencapai sitasi penerbitan antara 1 hingga 10 peratus tertinggi dunia mengikut bidang masing-masing dalam pangkalan data Web of Science (WoS) daripada Clarivate Analytics dan Scopus daripada Elsevier.
  2. CREME merupakan Skim Galakan Penerbitan bagi mengiktiraf jurnal Malaysia yang telah mencapai prestasi tinggi. Program ini telah bermula pada tahun 2015 di mana sebanyak 13 jurnal telah diberi skim ini dalam bentuk insentif kewangan.