MY EN   |   textincrease textnormal textdecrease   |   red blue green default
btndown btnup
Tahun : Bulan:
No. Title Date
1 Latihan Penggunaan Sistem MyJMS Tahun 2020 27 February 2020
2 Bengkel Pengindeksan Jurnal 30 January 2020
3 Mesyuarat dengan iRMC UNITEN 9 January 2020
4 Lawatan daripada sidang editor Journal of Sultan Alauddin Sulaiman Shah, KUIS ke Bahagian Sitasi dan Infometrik, JPT. 7 January 2020