MY EN   |   textincrease textnormal textdecrease   |   red blue green default
btndown btnup


FUNGSI DAN PERANAN

  1. Menyelaras, memantau, mengintegrasikan & memantapkan piawaian proses penerbitan ilmiah ke arah mewujud sistem penarafan terbitan ilmiah
  2. Menyenaraikan & menilai semua terbitan ilmiah Malaysia secara sistematik
  3. Menyediakan satu pangkalan data atas talian bagi ‘kawalan bibliografi’ penerbitan ilmiah Malaysia untuk capaian terbuka
  4. Merekodkan koleksi harta intelek terbitan ilmiah Negara
  5. Mengintegrasikan, mengurus & menyebarkan maklumat penyenaraian hasil terbitan ilmiah negara. PSM bertanggungjawab untuk mengumpul, memantau, menyelaras dan meningkatkan standard penerbitan jurnal ilmiah di Malaysia melalui Sistem Indeks Sitasi Malaysia (MyCite)