MY EN   |   textincrease textnormal textdecrease   |   red blue green default
btndown btnup

Visi

Menjadi organisasi cemerlang dalam memartabatkan pengetahuan ilmiah Malaysia
 


Misi

Memperkasa keterlihatan pengetahuan ilmiah Malaysia ke peringkat global dalam membangunkan ekosistem inovasi bagi meningkatkan kualiti pendidikan dan kecemerlangan institusi
 

Objektif

  • Memperkasakan Repositori Penerbitan Ilmiah Negara;
  • Menjana Dan Menyebarkan Data Analitik Prestasi Penerbitan Ilmiah Negara;
  • Meningkatkan Visibiliti Penerbitan Ilmiah Negara Ke Peringkat Global Melalui Kerjasama Dengan Agensi Pengindeksan Serantau Dan Antarabangsa;
  • Pemantauan Prestasi Jurnal Ilmiah Tempatan Dan Pengesyoran Kepada Pangkalan Data Antarabangsa;
  • Menonjolkan Kecemerlangan Bakat Penyelidik Dan Institusi Berdasarkan Penerbitan Ilmiah Berkualiti Di Peringkat Tempatan Dan Antarabangsa.