MY EN   |   textincrease textnormal textdecrease   |   red blue green default
btndown btnup

PENGURUSAN TERTINGGI

YBHG. DATIN PADUKA IR. DR. SITI HAMISAH BINTI TAPSIR
KETUA PENGARAH PENDIDIKAN TINGGI
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi


 YBHG. PROF. DR. NOOR AZIZI BIN ISMAIL         
 TIMBALAN KETUA PENGARAH PENDIDIKAN TINGGI (IPTA) 
 
Jabatan Pendidikan Tinggi  
 
Kementerian Pendidikan Tinggi

 YBRS. DR. MOHD NOR AZMAN BIN HASSAN
 TIMBALAN KETUA PENGARAH PENDIDIKAN TINGGI (IPTS)

 Jabatan Pendidikan Tinggi
 Kementerian Pendidikan Tinggi

 
ADVISORY PANELS


PROF. DATUK DR. ABDUL KHALIL BIN H. P. SHAWKATALY
Pusat Pengajian Teknologi Industri
Universiti Sains MalaysiaPROF. DATO’ DR. ROSLAN BIN ABD. SHUKOR
Pusat Pengajian Fizik Gunaan
Fakulti Sains dan Teknologi
Universiti Kebangsaan Malaysia


PROF. DATO’ DR. ALIAS BIN ABDULLAH
Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah
Kulliyyah Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekitar
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia


PROF. DR. ABRIZAH BINTI ABDULLAH
Jabatan Sains Perpustakaan dan Maklumat
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Universiti Malaya


DR. MUHAMAD MAT NOOR
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
Universiti Malaysia PahangPROF. MADYA DR. SUHAIMI NAPIS
Jabatan Biologi Sel dan Molekul
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
Universiti Putra Malaysia


PN. MAIZAN ISMAIL
Perpustakaan Negara Malaysia