MY EN   |   textincrease textnormal textdecrease   |   red blue green default
btndown btnup

PENGURUSAN TERTINGGI

Y. BHG. DATIN PADUKA IR. DR. SITI HAMISAH BINTI TAPSIR
KETUA PENGARAH PENDIDIKAN TINGGI
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi                           TIMBALAN KETUA PENGARAH PENDIDIKAN TINGGI (IPTA)
                                    Jabatan Pendidikan Tinggi
                                    Kementerian Pendidikan Tinggi


 YBrs. DR. MOHD NOR AZMAN BIN HASSAN
TIMBALAN KETUA PENGARAH PENDIDIKAN TINGGI (IPTS)

Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi

 PANEL PENASIHAT

Datuk Profesor Dr. Abdul Khalil bin H P Shawkataly
Pusat Pengajian Teknologi Industri
Universiti Sains MalaysiaProfesor Dato’ Dr. Roslan bin Abd. Shukor
Pusat Pengajian Fizik Gunaan
Fakulti Sains dan Teknologi
Universiti Kebangsaan Malaysia


Profesor Dato’ Dr. Alias bin Abdullah
Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah
Kulliyyah Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekitar
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia


Profesor Dr. Abrizah binti Abdullah
Jabatan Sains Perpustakaan & Maklumat
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Universiti Malaya


Profesor Dr. Adnan Jamaludin
Fakulti Pengurusan Maklumat
Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Prof. Madya Dr. Suhaimi Napis
Jabatan Biologi Sel & Molekul
Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul
Universiti Putra Malaysia

Prof. Madya Dr. Nor Fariza Mohd Nor
Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik
Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik
Universiti Kebangsaan Malaysia

Pn. Maizan Ismail
Perpustakaan Negara Malaysia