MY EN   |   textincrease textnormal textdecrease   |   red blue green default
btndown btnup

Pusat Sitasi Malaysia (PSM) telah menyediakan sistem pengurusan jurnal (MyJMS) berasaskan Open Journal System (OJS), dari Public Knowledge Project (PKP) untuk kegunaan editor jurnal di Malaysia. Editor boleh menggunakan sistem ini untuk menguruskan semua proses penilaian artikel secara atas talian. Buat masa sekarang, PSM menyediakan perkhidmatan ini secara percuma kepada semua jurnal-jurnal tempatan. Sistem ini juga memenuhi keperluan penerbit dan penyelidik dengan menyediakan kemudahan seperti berikut:
  • Sistem berasaskan atas talian yang intuitif dan mesra pengguna
  • Proses penerbitan dan semakan berperingkat yang efisien dan cekap
  • Sokongan kepada pengarang dan editor dalam menguruskan penerbitan

Borang Pendaftaran Jurnal Ke MYJMS  

Pendaftaran Latihan MyJMS 

User guide MyJMS

Slide Presentation MyJMS

Bagi permohonan untuk menggunakan Sistem Pengurusan Jurnal ini, sila lengkapkan borang pendaftaran dan emel ke: mcc@mohe.gov.my
 
Sistem Pengurusan Jurnal ini  boleh dicapai di: http://mycc.my/myjms/