MY EN   |   textincrease textnormal textdecrease   |   red blue green default
btndown btnup

Bahagian Sitasi dan Infometrik (BSI) menyediakan perkhidmatan hosting sistem pengurusan jurnal (MyJMS) berasaskan Open Journal System (OJS), dari Public Knowledge Project (PKP) untuk kegunaan editor jurnal di Malaysia. Editor boleh menggunakan sistem ini untuk menguruskan proses penilaian manuskrip secara atas talian. BSI menyediakan perkhidmatan ini secara percuma kepada semua insitusi yang terlibat dengan penerbitan jurnal tempatan. Sistem ini juga memenuhi keperluan penerbit dan penyelidik dengan menyediakan kemudahan seperti berikut:
  • Sistem ini berasaskan atas talian yang intuitif dan mesra pengguna
  • Proses penerbitan dan semakan manuskrip secara berperingkat yang efisien dan cekap
  • Sokongan kepada pengarang dan editor dalam menguruskan penerbitan

 
Slaid OJS3
User Manual OJS3
   Borang Permohonan Penggunaan Platform MyJMS 
    Pendaftaran Latihan Penggunaan MyJMS 
   User Guide MyJMS
Presentation Slide MyJMS

Bagi permohonan untuk menggunakan Sistem Pengurusan Jurnal ini, sila lengkapkan borang pendaftaran dan emel ke: syakira.rumzi@mohe.gov.my
 
Sistem Pengurusan Jurnal ini  boleh dicapai di: http://myjms.moe.gov.my/