MY EN   |   textincrease textnormal textdecrease   |   red blue green default
btndown btnup
Tahun : Bulan:
No. Title Start Date End Date
1 Bengkel Editor's Day Bersama Elsevier 15 March 2018 15 March 2018
2 Bengkel Editor's Day Bersama Clarivate Analytics 5 February 2018 5 February 2018
3 Mesyuarat Pemurnian Modul Perkongsian Penyelidikan (Melalui Media Sosial) Platform MyCite 9 October 2017 10 October 2017
4 Malaysian Journal Management System (MyJMS) Training 2017 13 September 2017 13 September 2017
5 Lawatan Kerja UTHM Ke PSM 24 August 2017 24 August 2017
6 Lawatan Kerja Pusat Pengurusan Penyelidik & Inovasi Universiti Teknikal Malaysia, Melaka. 24 July 2017 24 July 2017
7 Bengkel Pemantapan dan Penetapan Kriteria Penerbitan Jurnal di IPG Ilmu Khas. 18 July 2017 18 July 2017
8 Bengkel Pengindeksan Jawatankuasa Kerja PSM 11 May 2017 12 May 2017
9 Bengkel Digital Object Identifier (DOI) 4 May 2017 4 May 2017
10 Projek References Editing Kolaborasi Bersama Pelajar-Pelajar UiTM Kampus Rembau 3 May 2017 5 May 2017
11 Bengkel Kelestarian Jurnal UNIMAS 20 April 2017 21 April 2017
12 Bengkel Editor's Day Bersama Elsevier 21 March 2017 21 March 2017
13 Bengkel Kelestarian Jurnal 11 January 2017 2 November 2016
14 Bengkel Research Metrics 4 August 2016 4 August 2016
15 Bengkel Editor's Day Bersama Elsevier 19 April 2016 19 April 2016
16 Bengkel Editor's Day Bersama Thomson Reuters 23 March 2016 23 March 2016
17 Latihan Sistem Pengurusan Jurnal Malaysia 29 February 2016 15 August 2016
18 Bengkel Penetapan Garis Panduan Pemantapan Jurnal dan Kriteria Pemilihan Jurnal MyCite 30 March 2015 30 March 2015
19 Mesyuarat Kick-Off Projek Pembangunan Taksonomi Sitasi Malaysia (TSM) 23 March 2015 23 March 2015
20 Sistem Pengurusan Jurnal Malaysia bersama Universiti Malaya 28 January 2015 29 January 2015
21 Sistem Pengurusan Jurnal Malaysia bersama DBP 21 January 2015 21 January 2015
22 Sistem Pengurusan Jurnal Malaysia bersama FRIM 20 January 2015 20 January 2015
23 Bengkel Pemantapan Penerbitan Jurnal 10 December 2014 10 December 2014
24 Bengkel Penetapan Kriteria Pemilihan Jurnal 26 November 2014 26 November 2014
25 Seminar Tadbir Urus PSM ( Fail Meja, MPK dan SKT) 26 September 2014 28 September 2014
26 Program Retreat Perancangan Strategik 2015 & Pemantapan Tadbir Urus PSM (FM & SKT) 18 September 2014 20 September 2014
27 Forum bagi Fasa Analisis Kajian Pembangunan Strategik: Pelan Tindakan Pusat Sitasi Malaysia (PSM) dan Sistem Indeks Sitasi Malaysia (MyCite) /Thematic Citelab II 8 May 2014 8 May 2014
28 Forum bagi Fasa Analisis Kajian Pembangunan Strategik: Pelan Tindakan Pusat Sitasi Malaysia (PSM) dan Sistem Indeks Sitasi Malaysia (MyCite) /Thematic Citelab I 18 March 2014 19 March 2014
29 Bengkel Penarafan Jurnal Ilmiah 5 July 2013 5 July 2013
30 Bengkel SKT 2013 PSM 9 January 2013 9 January 2013