MY EN   |   textincrease textnormal textdecrease   |   red blue green default
btndown btnup

Bengkel Research Metrics


 04/08/2016 - 04/08/2016

 Dewan Jamuan Aras 1, KPT

Objektif

Untuk memberikan pendedahan kepada pegawai-pegawai dari unit penyelidikan di universiti awam cara-cara menggunakan Scopus dan Scival.
 
Pegawai yang mengikuti bengkel ini diharap dapat membantu penyelidik lain di universiti untuk menggunakan Scopus bagi tujuan penyelidikan dan penerbitan artikel.

Pengenalan kepada Scival dapat membantu pegawai yang mengikuti bengkel ini menjana laporan analitiks bagi universiti masing-masing.

Universiti awam boleh mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam sesuatu bidang penyelidikan untuk ditambah baik dan diberi fokus daripada laporan. 

Slide 1 - Mr Alexander van Servellan (Elsevier)
Slide 2 - Ms. Sarah Hugget (Elsevier)
Slide 3 - En. Razaman Ridzuan (Pusat Sitasi Malaysia)