MY EN   |   textincrease textnormal textdecrease   |   red blue green default
btndown btnup

Forum bagi Fasa Analisis Kajian Pembangunan Strategik: Pelan Tindakan Pusat Sitasi Malaysia (PSM) dan Sistem Indeks Sitasi Malaysia (MyCite) /Thematic Citelab I


 18/03/2014 - 19/03/2014

 Putrajaya International Convention Centre (PICC)

Info Seminar:
Memfokuskan kepada pengumpulan maklumat dan membincangkan isu serta keperluan semasa berkaitan penerbitan ilmiah terutamanya jurnal ilmiah di Malaysia secara menyeluruh.  Maklumat-maklumat ini akan dijadikan input kepada kajian oleh pihak perunding.  Penglibatan pihak berkepentingan seperti penyelidik, editor, penerbit termasuk ahli MAPIM diperlukan untuk menyumbang atau menghasilkan input-input berkualiti dalam usaha menghasilkan satu pelan tindakan PSM yang komprehensif untuk jangka masa 10 tahun.

Penceramah:    
  1. Dr. Nordin Othman , Zetta Consultant Sdn. Bhd.

Fasilitator:          
  1. Datuk professor Dr. Abdul Khalil HP Shawkataly, USM  
  2. Profesor Dr. Syed Tajuddin Syed Hassan, UPM
  3. Profesor Madya Dr. Abrizah Abdullah, UM