MY EN   |   textincrease textnormal textdecrease   |   red blue green default
btndown btnup

Seminar Tadbir Urus PSM ( Fail Meja, MPK dan SKT)


 26/09/2014 - 28/09/2014

 Pearl International Hotel, Kuala Lumpur

Info Seminar:

Memberi pendedahan kepada pegawai dan kakitangan Pusat Sitasi Malaysia (PSM) dalam penyediaan Fail Meja, Manual Prosedur Kerja dan Sasaran Kerja Tahunan.

Objektif:
  • Memberi pendedahan mengenai kepentingan serta kaedah penyediaan FM, MPK dan SKT yang merupakan satu alat bagi meningkatkan kualiti kerja.
  • Peserta berupaya untuk menyediakan Fail Meja masing-masing menggunakan kaedah dan tatacara sebagaimana yang dituntut dalam PKPA Bil 8/1991. 
  • Membuat perbincangan dengan lebih efisian, menyusun atur dan menyemak tugasan serta proses kerja peringkat dalaman PSM supaya lebih sistematik dan; sasaran dan pencapaian kerja tahunan bagi setiap anggota PSM dapat dimuktamadkan.
Penceramah:   
  • Puan Sarengah Mohamad Sam